Qui la integra?

FEBPIMEC està integrada per socis individuals i els següents gremis i associacions:

Gremis i associacions:

* Associació Empresarial de Montgat
* Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics
* Gremi de Constructors d’obres
* Unió Empresaris de la Fusta i Similars
* A.E. Mixta d’instal.ladors, lampisteria i electricitat
* Badalona Centre Comerç (www.centrebadalona.com/)

i les agrupacions locals de:


Químiques, Vidre i Ceràmica, Transport i Paper i Arts Gràfiques.